Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

DFSDFS
  • Quan 20/11/2018 de 15:00 a 16:00
  • Afegeix un esdeveniment al calendari iCal
Subvenció atorgada per la Diputació de Lleida a l’Ajuntament de Sant Martí de Riucorb Pla de Cooperació Municipal per al finançament d’inversions dels ajuntaments i entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida 2020-2021

Subvenció atorgada per la Diputació de Lleida a l’Ajuntament de Sant Martí de Riucorb Pla de Cooperació Municipal per al finançament d’inversions dels ajuntaments i entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida 2020-2021

Subvenció atorgada per la Diputació de Lleida a l’Ajuntament de Sant Martí de Riucorb Pla de Cooperació Municipal per al finançament d’inversions dels ajuntaments i entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida 2020-2021

SERVEI DE SALVAMENT I SOCORRISME 2018

DIMARTS 30 DESEMBRE 1969

SERVEI DE SALVAMENT I SOCORRISME 2018

amb la col·laboració de la Diputació de Lleida

L'ajuntament de Sant Martí de Riucorb, ha executat la següent actuació:

SERVEI DE SALVAMENT I SOCORRISME 2018

Amb la col·laboració de la Diputació de Lleida dins la convocatòria de subvencions als ens locals de la demarcació per a finançar el servei de salvament i socorrisme de les piscines municipals durant la temporada d'anualitat 2018.

Galeria d'imatges

Nuclis de població de Sant Martí de Maldà i Llorens de Rocafort L'ajuntament de Sant Martí de Riucorb

DIMARTS 30 DESEMBRE 1969

Nuclis de població de Sant Martí de Maldà i Llorens de Rocafort
L'ajuntament de Sant Martí de Riucorb, ha executat la següent actuació:

Reposició de dos trams de la xarxa de sanejament als nuclis de població de Sant Martí de Maldà i Llorens de Rocafort.

-Pressupost: 19.285,16¬    Subvenció: 15.000,00¬

Amb la col·laboració de:

Galeria d'imatges

L’ajuntament de Sant Martí de Riucorb, ha executat la següent actuació: “Reposició xarxa d’aigua al carrer Nord” -Pressupost: 7.933,38€ Subvenció: 7.000,00€

DIMARTS 30 DESEMBRE 1969

La Diputació de Lleida col·labora amb les despeses que te aquesta corporació en concepte d’arrendaments i subministraments, amb 6.390,17€ anuals durant el trienni 2017-2019.

DIMARTS 30 DESEMBRE 1969

La Diputació de Lleida col·labora amb les despeses que te aquesta corporació en concepte d’arrendaments i subministraments, amb 6.390,17€ anuals durant el trienni 2017-2019.

Convocatòria del PROGRAMA D’ARRENDAMENTS I SUBMINISTRAMENTS DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA 2017, 2018 i 2019

Projecte d'enderroc de l'edifici del C/ Major, 1 i Projecte Bàsic i d’Execució per a la impermeabilització d’un dipòsit d’aigua potable i realització de noves connexions.

DIMARTS 30 DESEMBRE 1969

L’ajuntament de Sant Martí de Riucorb, ha executat les següents actuacions:

 

  • Projecte d'enderroc de l'edifici del C/ Major, 1 de Sant Martí de Maldà
  • -Pressupost: 46.064,51€ Subvenció: 43.761,29€

 

  • Projecte Bàsic i d’Execució per a la impermeabilització d’un dipòsit d’aigua potable i realització de noves connexions. Sant Martí de Riucorb.
  • -Pressupost: 25.447,53€ Subvenció: 24.175,16€

DIMARTS 30 DESEMBRE 1969

L’ajuntament de Sant Martí de Riucorb, ha executat la següent actuació:

 

  • Modernització de la xarxa d’aigua al carrer Sant Roc i Santa Victòria de Sant Martí de Riucorb.

Amb la col·laboració de: Diputació de Lleida

-Pressupost: 21.043,91€   Subvenció: 19.991,71€

Galeria d'imatges

DIMARTS 30 DESEMBRE 1969

Actuació realitzada: Arranjament d’un camí rural municipal. Camí de Sant Martí al Vilet

Amb la col·laboració de:

Amb la col·laboració de: Diputació de Lleida

 Subvenció: 5648€ 

 

Pla de manteniment de camins de titularitat municipal 2017

SERVEI DE SALVAMENT I SOCORRISME 2019

DIMARTS 30 DESEMBRE 1969

SERVEI DE SALVAMENT I SOCORRISME 2019

amb la col·laboració de la Diputació de Lleida

L'ajuntament de Sant Martí de Riucorb, ha executat la següent actuació:

SERVEI DE SALVAMENT I SOCORRISME 2019

Amb la col·laboració de la Diputació de Lleida dins la convocatòria de subvencions als ens locals de la demarcació per a finançar el servei de salvament i socorrisme de les piscines municipals durant la temporada d'anualitat 2019.

Galeria d'imatges

Mesures excepcionals en relació a la prevenció del SARS-CoV-2 (coronavirus)

DIMARTS 30 DESEMBRE 1969

DECRET D’ADHESIÓ AL “MANIFEST DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS”

DIMARTS 30 DESEMBRE 1969

Decret.pdf

DECRET
Decret Núm. 28/2020 de data 23 de març de 2020.
Assumpte: DECRET D’ADHESIÓ AL “MANIFEST DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS”


Atesa la situació creada per la pandèmia del Covid-19, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques(ACM), l’Associació de Micropobles de Catalunya i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) han acordat un manifest conjunt per exposar la posició i les demandes del món local català davant l’actual moment de dificultat, al qual manifest demanen l’adhesió dels ens locals del nostre país.
Ateses les atribucions de representació de l’ajuntament que corresponen a l’alcaldia, en virtut de l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de l’article 53.1 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,


HE RESOLT:
PRIMER.- Manifestar el suport i l’adhesió de l’ajuntament de Sant Martí de Riucorb al “MANIFEST DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS”, que es transcriu a continuació:
“Els ens locals de Catalunya, les alcaldesses i alcaldes, les regidores i regidors, davant la crisi generada pel contagi del COVID-19, volem adreçar el present manifest a la ciutadania, i també a la resta d’administracions, amb el convenciment que hem d’unir esforços per superar l’actual situació.
Catalunya està vivint una situació excepcional. Dia rere dia comprovem les conseqüències de la pandèmia del COVID-19 en les nostres vides, i l’abast estructural que aquesta té i tindrà en el present i futur de la nostra societat. Estem davant d’un moment transcendent de la nostra història, i hem d’estar-hi a l’alçada des de la responsabilitat col·lectiva i individual. Per aquest motiu, hem de començar insistint a la ciutadania que compleixi amb les indicacions que les autoritats sanitàries i, en general, les institucions estem dictant per a la prevenció i eradicació del COVID-19.
La nostra principal prioritat ha de ser tallar de manera efectiva la cadena de transmissió del virus. Per aconseguir-ho, cal un confinament estricte. Cal que tothom es quedi a casa seva amb l’excepció només d’aquelles persones que treballen en serveis establerts com a essencials. Només amb aquest confinament efectiu, amb la col·laboració i solidaritat de tothom, podrem frenar la propagació d’aquesta pandèmia.


Des del món local, demanem a les administracions supramunicipals que les mesures que s’estan prenent a curt termini tinguin com a eix central i com a prioritat la salut de les persones, en especial les més vulnerables al virus, i l’adequació de les infraestructures sanitàries per tal que el personal dels centres hospitalaris puguin desenvolupar la seva tasca amb garanties.


És evident que és el moment d’estar més que mai al servei de la ciutadania. Per una banda, al costat de les persones que abans de la crisi del COVID-19 ja eren vulnerables i que rebien l’ajut de les administracions en tots els àmbits. En aquest sentit, s’han de reforçar aquestes línies d’actuació i, alhora, habilitar mitjans de pagament no presencials dels ajuts per evitar l’exposició de la ciutadania i dels professionals de l’àmbit social al contagi.
Per altra banda, també hem d’estar al costat de totes aquelles persones que, com a conseqüència d’aquesta crisi, es quedaran sense feina. Per aquest motiu, s’ha de dotar de recursos i ajuts per emparar a les famílies que ho necessiten. Només des d’una visió sensible amb les persones i els col·lectius més vulnerables podrem garantir una sortida real d’aquest context de crisi.
Paral·lelament, i en l’àmbit econòmic, cal legislar per crear les condicions idònies per a què els autònoms, les petites i mitjanes empreses i, en general, el teixit productiu del nostre país pugui tenir un horitzó de recuperació ràpida amb els menors costos possibles per tornar a la normalitat quan abans millor. No podem permetre que algunes empreses i comerços no tornin a obrir. Des de les administracions competents, cal ser contundents per enfortir la reactivació econòmica del nostre teixit empresarial.
Els ens locals som l’administració més propera a la ciutadania, la primera porta d’accés a les demandes i a les necessitats dels veïns i veïnes, i els qui administrem i executem la majoria de les decisions preses per altres administracions. En aquests moments, més que mai, cal una millor coordinació, des de la complicitat i lleialtat institucionals. És en aquest sentit que necessitem disposar d’instruments efectius per a donar resposta a la globalitat de les situacions que està generant aquesta crisi.
Per aquest motiu, i en benefici dels veïns i veïnes dels pobles i ciutats de Catalunya, des del món local reclamem poder mobilitzar el superàvit disponible del 2019 sense limitacions, així com flexibilitzar les directrius de la regla de la despesa i l’estabilitat pressupostària; anul·lar totes les mesures que encara queden de la LRSAL que limiten l’autonomia local; garantir les aportacions previstes de les administracions supramunicipals per a l’any 2020 i poder-les ampliar per les noves necessitats que generarà la crisi; contractar persones sense les actuals limitacions, especialment per a donar resposta als nous usuaris de serveis socials que tenim ja avui; redefinir els programes destinats a actuacions municipals o els nous programes de finançament europeu del període 2021-2027.
És a dir, cal que la normativa que ens afecta als ens locals ens empoderi, de manera que puguem tenir al nostre abast les eines i la capacitat d’adaptació necessària per a les exigències que haurem de fer front en els propers mesos i anys com a conseqüència de la paràlisi del COVID-19.
De fet, la crisi del coronavirus és i serà el repte més gran que hem tingut en molts anys. Ens posa a prova com a persones, però posa especialment a prova el nostre esperit comunitari. La ciutadania dels pobles, els municipis i les ciutats de Catalunya hem d’actuar conjuntament per a poder superar aquest repte. Estem convençuts que ens en sortirem i, per això, mirant l’horitzó i entenent aquesta crisi també com una oportunitat per a fer una societat més justa, pròspera i
Ajuntament de Sant Martí de Riucorb
Plaça Major, s/n – 25344 Sant Martí de Riucorb
Telèfon: 973 330 111 – FAX: 973 330 111
e-mail: ajuntament@santmartiriucorb.cat
Pl. Major, s/n 25344 Sant Martí de Maldà (l’Urgell) Lleida Tel -Fax: 973/ 33 0111, ajuntament@santmartiriucorb.cat
cohesionada, volem fer una crida a les institucions supramunicipals: aquest futur l’hem de construir des de la coresponsabilitat real i efectiva.
Els governs locals no som només uns receptors i executors de les polítiques europees, estatals o nacionals. Volem ser escoltats, compartir els reptes i prendre decisions des del diàleg i l’acord. El ens locals podem i volem ser corresponsables de les decisions estructurals que s’han de prendre per a redreçar l’actual situació i afrontar el futur. La nostra proximitat amb la ciutadania, també en aquesta situació que estem patint i vivint actualment, ens fa tenir una especial coneixement i sensibilitat sobre quines són les necessitats, els neguits i les aspiracions de les nostres comunitats locals. Volem participar de la construcció d’aquest nou futur.
Finalment, volem mostrar el nostre suport i el nostre condol més sentit a les persones i famílies que han perdut els seus éssers estimats; i el nostre ànim als qui s’han contagiat pel COVID-19 i s’estan a casa o als hospitals.
Al mateix temps, volem agrair sincerament a totes les persones que treballen en serveis essencials per a garantir que donem resposta com a societat en moments difícils, especialment a totes i tots els professionals sanitaris i als equips d’emergència que, de manera exemplar, treballen dia i nit, incansablement, per revertir aquesta situació. L’esperit de tota aquesta gent és el que ha de conduir a mirar al futur amb esperança. Ens en sortirem!”
SEGON.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la corporació en la propera sessió que se’n celebri.
TERCER.- Publicar aquesta resolució al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la web municipal.
QUART.- Notificar aquest resolució a les entitats municipalistes que han subscrit el manifest, al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat.


Ho mana i signa, el Sr. Alcalde, davant meu, la Secretària, que en dono fe.

Sant Martí de Riucorb, 23 de març de 2020

Davant meu
L’Alcalde                                                           La Secretària

Aprovació del Pla de Contingència de l'Ajuntament de Sant Martí de Riucorb per un retorn segur a la feina presencial- COVID-19

DIMARTS 30 DESEMBRE 1969

Aprovació de les bases i de la convocatòria procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball per cobrir possibles vacants de la plaça d'agutzil de l'ajuntament.

DIMARTS 30 DESEMBRE 1969

Aprovació llistat provisional de persones admeses i excloses per a la Constitució d'una borsa de treball per cobrir vacants de personal de la Llar d'Infants Municipal

DIMARTS 30 DESEMBRE 1969

Podeu consultar la llista en aquest enllaç:

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=256964&idens=2590250006

Ens ha arribat l'oferiment de protagonitzar “El Foraster” de TV3

DIMARTS 30 DESEMBRE 1969

Ens ha arribat l'oferiment de protagonitzar “El Foraster” de TV3. Amb aquesta excusa, estrenem aquesta eina de participació ciutadana que anirem fent servir per a temes diversos, on la teva opinió pugui ajudar a millorar les decisions de l'equip de govern.

La pregunta és simple, premeu aquí per respondre

Convocatòria de sessió plenària de data 29 d'octubre de 2020 a les 19:00h

DIMARTS 30 DESEMBRE 1969

Avui dijous dia 29 d'octubre de 2020 a les 19:00h té lloc la sessió plenària de l'Ajuntament que es durà a terme de forma telemàtica a causa de la pandèmia de la COVID-19.

Podeu seguir la sessió de formà telemàtica en el següent enllaç.

Sessió Plenària

Convocatoria dimarts dia 19 de gener de 2021

DIMARTS 30 DESEMBRE 1969

Avui dimart dia 19 de gener de 2021 a les 19:00h té lloc la sessió plenària de l'Ajuntament que es durà a terme de forma telemàtica a causa de la pandèmia de la COVID-19.

El podeu seguir des d'aquí

DIMARTS 30 DESEMBRE 1969

Documentació de la sol·licitud d’autorització ambiental de l'activitat porcina, promoguda per la societat Germans Farré, S.L

Fitxers adjunts

DIMARTS 30 DESEMBRE 1969

L'Institut d'Estudis Ilerdencs, ha subvencionat a l'Ajuntament de Sant Martí de Riucorb,

amb la quantitat de 3.259,00 euros en la línia: "Pla Econòmic per a ens locals en l’àmbit de la Cultura per a l’any 2020".

Amb la col·laboració de la Diputació de Lleida i de l'Institut d'Estudis Ilerdencs.

 

DIMARTS 30 DESEMBRE 1969

Adjuntem documentació necessària.:

Edicte.

Clàusules.

Sobre A.

Sobre B.

DIMARTS 30 DESEMBRE 1969

          

Subvenció atorgada per la Diputació de Lleida a l’Ajuntament de Sant Martí de Riucorb

DIMARTS 30 DESEMBRE 1969

Subvenció atorgada per la Diputació de Lleida a l’Ajuntament de Sant Martí de Riucorb per les despeses dels danys provocats per la Tempesta Dana dels dies 22 i 23 d’octubre de 2019.
Publicitat d’una subvenció atorgada per la Diputació de Lleida a l’Ajuntament de Sant Martí de Riucorb per les despeses dels danys provocats per la Tempesta Dana dels dies 22 i 23 d’octubre de 2019.
Títol de l’actuació : Arranjament del Camí sud de Llorens de Rocafort (Sant Martí de Riucorb)
Import de l’actuació subvencionada: 17.230,42 €
Anualitat de l’ajut : 2021
Import de la subvenció :  12.438,29 €

amb la col·laboració de:

Galeria d'imatges

Pla econòmic per ens locals en l’àmbit de la cultura de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida per a l’any 2021

DIMARTS 30 DESEMBRE 1969

Subvenció atorgada a l’Ajuntament de Sant Martí de Riucorb per Decret de la Presidència número 209, de 5 de juliol de 2021.
Activitats subvencionables: activitats culturals i artístiques.
Import de l’ ajut : 4.040,00 euros
Amb la col·laboració de

DIMARTS 30 DESEMBRE 1969

Actualment en una part del carrer de la Font, ens troben amb una urbanització molt precària, amb
un paviment de formigó molt deteriorat per l’ús i fuites de les xarxes de clavegueram i aigua
potable que discorren soterrades per sota del mateix.
Es proposen obres per a la reurbanització del vial, procedint a un nou pavimentat previ i
arranjament i substitució dels serveis de clavegueram i aigua potable.

Plec Clàusules

Anunci licitació

Projecte bàsic

Galeria d'imatges

DIMARTS 30 DESEMBRE 1969

Subvenció atorgada a l’Ajuntament de Sant Martí de Riucorb per Decret de la Presidència número 330, de 1 D’AGOST DE 2022.
Activitats subvencionables: activitats culturals i artístiques.
Import de l’ ajut : 4.126,00 euros


Amb la col·laboració de:

      

DIMARTS 30 DESEMBRE 1969

Aprovació inicial de Pla especial urbanístic de canvi d’usos en sòl urbà

Edicte

Pla de Cooperació Municipal per al finançament d’inversions dels ajuntaments i entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida 2020-2021

DIMARTS 30 DESEMBRE 1969

Subvenció atorgada per la Diputació de Lleida a l’Ajuntament de Sant Martí de Riucorb. Pla de Cooperació Municipal per al finançament d’inversions dels ajuntaments i entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida 2020-2021

 

Títol de l’actuació : Reurbanització del Carrer La Font de Rocafort de Vallbona. (Sant Martí de Riucorb)

Import de l’actuació subvencionada: 75.625,00 €

Anualitat de l’ajut : 2020

Import de la subvenció :  42.087,63 €

Amb la col·laboració de: 

APROVACIÓ DE LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DE 2 PLACES DE NETEJADORS/ES A JORNADA PARCIAL DE 20 HORES, PER A DUR A TERME LA NETEJA DE LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS, A L’AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE RIUCORB I CREACIÓ DE BORSA.

DIMARTS 30 DESEMBRE 1969

Vist que és necessari contractar 2 netejadors/es per dur a terme les tasques de neteja de les instal·lacions municipals de l’ Ajuntament de Sant Martí de Riucorb .
Atès que per realitzar aquests treballs no es pot demorar la contractació de les persones que els realitzin, ja que son dos llocs que existeixen a la plantilla i estan dotades a l’oferta pública d’ocupació de l’ajuntament de Sant Martí de Riucorb.
De conformitat amb l’ art. 291 del Decret 2/2003, de 28 d’ abril, pel qual s’ aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Vist l’ art. 3 apartat 2 del Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic.
Atès que el RDL 20/2011 enumera tot un seguit de mesures, entre les quals la d’impossibilitat de procedir a la contractació de personal temporal i al nomenament de funcionaris interins, llevat de casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables.
Atès que l’1 de gener de 2023 va entrar en vigor la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupost Generals de l’Estat per l’any 2023. ( en endavant LGPE 2023, vigent actualment), la qual estableix una sèrie de mesures que afecten directament a la contractació de personal en l’ àmbit de totes les administracions, inclosa l’ administració local.
L’art. 21. Cinc LPGE, que té caràcter bàsic, determina que no es procedirà a la contractació de personal laboral, ni al nomenament de personal estatutari temporal o de funcionaris interins, llevat en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament dels serveis públics essencials.
En conseqüència, l’ Ajuntament de Sant Martí de Riucorb només hauria de procedir a la contractació de personal laboral temporal o nomenament de personal interí quan es donin les següents condicions, degudament motivades :
- L’ existència d’una necessitat urgent e inajornable.
- Que la necessitat afecti a una funció que es consideri prioritària o que afecti al funcionament dels serveis bàsics essencials.
Atès que els serveis que es volen satisfer amb aquesta contractació afecten a sectors que es consideren prioritaris i afecten al funcionament dels serveis públics essencials, en concret afecta als serveis a que es refereix l’ art. 25.2 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’ abril, Reguladora de les bases del règim local LRBRL i/o l’ art. 66.3 i 67 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’ abril, pel qual s’ aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Els serveis essencials afectats són :
d) Serveis de neteja
Es considera per tant, que la contractació de netejadores, afecta als serveis essencials esmentats i respon a necessitats urgents i que no es poden ajornar.
Per tot l’ exposat, per decret d’alcaldia núm. 96/23 de data 27 de setembre de 2023 s’ha resolt :
Primer: Aprovar les bases i convocatòria de 2 places de netejadors/es, a jornada parcial de 20 hores, per dur a terme la neteja de les instal·lacions municipals de l’ Ajuntament de Sant Martí de Riucorb, que es transcriuen tot seguit.
Segon: Publicar les esmentades Bases al tauler d’ edictes municipal (e-tauler) , a la web municipal i al BOP de Lleida i al DOGC.

Bases i convocatoria

Subvenció atorgada per la Diputació de Lleida a l’Ajuntament de Sant Martí de Riucorb Pla de Cooperació Municipal per al finançament d’inversions dels ajuntaments i entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida 2020-2021

DIMARTS 30 DESEMBRE 1969

Subvenció atorgada per la Diputació de Lleida a l’Ajuntament de Sant Martí de Riucorb
Pla de Cooperació Municipal per al finançament d’inversions dels ajuntaments i entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida 2020-2021

Subvenció atorgada per la Diputació de Lleida a l’Ajuntament de Sant Martí de Riucorb

Subvenció atorgada per la Diputació de Lleida a l’Ajuntament de Sant Martí de Riucorb. Pla de Cooperació Municipal per al finançament d’inversions dels ajuntaments i entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida 2020-2021

Títol de l’actuació : Reforma pati escoles municipals. (Sant Martí de Riucorb)

Import de l’actuació subvencionada: 25.630,66 €

Anualitat de l’ajut : 2021

Import de la subvenció : 20.754,49 €

Amb la col·laboració de:

Pla econòmic per ens locals en l’àmbit de la cultura de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida per a l’any 2023

DIMARTS 30 DESEMBRE 1969

Subvenció atorgada a l’Ajuntament de Sant Martí de Riucorb per Decret de la Presidència número 800, de 13 de juliol de 2023.

Activitats subvencionables: activitats culturals i artístiques.

Import de l’ ajut : 4.134,00 euros

Amb la col·laboració de:

Cap resultat en la cerca.

Actualment no hi ha elements dins d'aquesta carpeta.

Els consells comarcals són administracions públiques de caràcter local creades a partir de l’aprovació per part del Parlament de Catalunya de la Llei 6/1987, de 4 d’abril, sobre l’organització comarcal de Catalunya.
L’ Urgell és una comarca d’interior situada a la plana de Lleida, molt accessible i ben comunicada que posa a l’abast del visitant tots els seus valors culturals i paisatgístics en un entorn que conserva la seva genuïnitat. Allunyada del brogit dels nuclis turístics per excel·lència, l’ Urgell aporta uns valors cada cop més preuats per a aquells que cerquen el recer, la calma, el gaudi d’ uns pobles i uns paisatges autèntics. Tot i l’ aparent uniformitat del paisatge es poden distingir uns sectors físicament molt diferenciats: la vall del riu Corb, la conca del riu d’ Ondara, la ribera del riu Sió i el sector de la plana de l’ Urgell. Cadascun d’ells, amb un caràcter propi, aporta uns trets paisatgístics singulars que us convidem a descobrir.
La Diputació de Lleida és una institució supramunicipal que té la seva raó de ser en els ajuntaments i, per tant, en tots els lleidatans. Presidida des de l’any 2011 per Joan Reñé, la corporació s’ha significat per l’exercici d’un municipalisme compromès amb les persones, la defensa del món local i la projecció internacional de les terres de Lleida. L’acció de govern se centra en el desplegament de polítiques en favor del desenvolupament integral del territori i, en especial atenció, als serveis i les accions que enforteixen la comunitat. L’Institut d’Estudis Ilerdencs, el Patronat de Turisme, el Patronat de Promoció Econòmica, l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals i el Centre Europeu d’Empreses i Innovació són organismes creats per la Diputació per tal de portar a terme bona part de la seva acció, definida sota el lema: municipis, territori i tu.